Nghi Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII và Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò

Đăng ngày 10/03/2023

Sáng 10/3, Đảng ủy phường Nghi Hòa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII và Chỉ thị số 04 – CT/THU của Ban Thường vụ Thị ủy về tuyên truyền và nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Đồng chi Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, đại diện các tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Nghi Hòa  tham dự. 

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 4 chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050”.  Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu và các giải pháp để sớm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị này, Đảng ủy phường Nghi Hòa còn quán triệt nội dung Chỉ thị số 04 – CT/THU của Ban Thường vụ Thị ủy về tuyên truyền và nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác của địa phương trong thời gian tới.

                                                                          Hữu Lương – Ngọc Ánh