Nghi Hòa trao tiền hỗ trợ mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững.

Đăng ngày 16/08/2022

Chiều 16/8, Ban điều hành mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững thị xã và phường  Nghi Hòa phối hợp tổ chức trao tiền hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn triển khai mô hình sinh kế. Dự lễ có đồng chí Nguyễn  Quang Tiêu – Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam thị xã Cửa Lò cùng các đồng phó Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam thị xã, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ Việt Nam phường Nghi Hòa và các tổ chức thành viên.
Ngay sau khi có kế hoạch của Ban thường trực Ủy ban MTTQ VN thị xã Cửa Lò về việc triển khai thực hiện các mô hình sinh kế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2022-2025, Ban điều hành mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững thị xã và phường  Nghi Hòa đã khảo sát, lựa chọn các gia đình thuộc diện hỗ trợ để triển khai.
Tại buổi lễ, 4 hộ gia đình là ông Nguyễn Văn  Dương  thuộc diện hộ nghèo ở khối 1;  Bà Lê Thị Minh hộ cận nghèo ở khối 2;  Ông Nguyễn Công Huy ở khối 4 và bà Trương Thị Hoa ở khối 5 bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được trao tiền hỗ trợ của UBMTTQ VN tỉnh, thị xã và phường với tổng số tiền là 90 triệu đồng để triển khai mô hình sinh kế. Trong đó nguồn Quỹ vì người nghèo của tỉnh là 60 triệu, Quỹ vì người nghèo thị xã 15 triệu, Quỹ vì người  nghèo của phường là 10 triệu và nguồn từ sự nghiệp kinh tế của Nghi Hòa là 5 triệu. Trong thời gian 3 năm thực hiện mô hình, Ban điều hành mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững thị xã và phường  Nghi Hòa cũng sẽ phân công các tổ chức thành viên hỗ trợ, giúp đỡ để các hộ thực hiện tốt mô hình nhằm thoát nghèo và nâng cao đời sống.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh