Nghi Hòa: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013

Đăng ngày 10/12/2013

Trong dịp trao tặng huy hiệu Đảng lần này Nghi Hòa có 9 đồng chí, trong đó 65 tuổi Đảng có 1 đ/c, 55 tuổi Đảng có 1 đ/c, 50 tuổi Đảng có 1 đ/c, 40 tuổi Đảng 5 đ/c và 30 tuổi Đảng có 1 đ/c. Được trao tặng huy hiệu lần này, các đ/c Đảng viên rất vinh dự và tự hào, nguyện suốt đời trung thành với đường lối Đảng CSVN.

Mặc dù là một năm gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra của năm 2013 đều đã đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất trên 336 tỷ đồng, đạt 104,7% kế hoạch, tăng 15,5% so với năm 2012. Thu ngân sách trên 5,3 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, Quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao. Tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, Nghị Quyết các cấp đến cán bộ, Đảng viên như: Nghị quyết Hội nghị lần thws6, thứ 7 của BCH Trung ương khóa XI, NQ 26 của Bộ chính trị,…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, đề ra nhiệm vụ giải pháp năm 2014. Với mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng đạt 15%, bình quân thu nhập đầu người đạt 45,3 triệu đồng/năm. Và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, phấn đấu xây dựng phường Nghi Hòa mạnh về kinh tế, vững về tổ chức, ổn định về an ninh chính trị./.