Nghi Hòa tổ chức hội nghị phản biện góp ý dự thảo Nghị quyết quy định về chức danh, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, khối, bản

Đăng ngày 05/09/2023

Chiều ngày 05/9, Ban thường trực UBMTTQ phường Nghi Hòa tổ chức hội nghị phản biện góp ý quy định về chức danh, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, khối, bản; người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, khối, bản; mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị- xã hội cấp xã và tổ dân vận ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Theo đó, đối với nhóm đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn gồm có 17 chức danh và được hưởng mức trợ cấp hàng tháng bao gồm cả hỗ trợ đóng BHXH và BHYT bằng 1,5 mức lương cơ sở; Phó trưởng Ban Bảo vệ dân phố bằng 1,3 mức lương cơ sở. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, bản có từ 350 hộ trở lên; khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; Xóm khối bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới hải đảo sẽ có mức phụ cấp hàng tháng so với mức lương cơ sở thứ tự là: Bí thư chi bộ 2,1; trưởng khối, xóm, bản 2,1; trưởng Ban công tác Mặt trận là 1,8..

Dự thảo nghị quyết cũng quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, khối, bản. Có chế độ khuyến khích thực hiện kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách; Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã. Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã, xóm, khối, bản..

Tại hội nghị, đa số đại biểu đã thống nhất với các văn bản dự thảo nói trên. Đồng thời, đưa ra lựa chọn các phương án về mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, khối, bản; nên hay không nên bổ sung chức danh bảo vệ cơ quan chính quyền địa phương; đề nghị tăng mức khoán kinh phí hoạt động đối với một số tổ chức đoàn thể như đoàn, phụ nữ, hội nông dân; tăng phụ cấp cho trưởng các chi đoàn, chi hội cơ sở…

Kết tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bình- Chủ tịch UBMTTQ phường Nghi Hoà nhấn mạnh, việc xây dựng các chính sách trong dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An nhằm động viên cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, bản; những người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, bản phát huy tốt năng lực, duy trì, phát triển các phong trào ở địa phương, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần phát triển KT-XH ổn định. Sau hội nghị này, Mặt trận tổ quốc phường sẽ  tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự hội thảo để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung những ý kiến phù hợp vào dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An, tạo tiền đề để tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn bản trong thời gian sắp tới./.

Phan Thành- Duy Quý