Nghi Hoà tổ chức học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 07/06/2023

Sáng 06/7, Đảng uỷ phường Nghi Hoà tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu tác phẩm:“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghe Chuyên đề năm 2023:“Học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về văn hoá và xây dựng nền văn hoá mới XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ phường; Thường trực UBMTTQ, BTV các tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã giới thiệu về quá trình biên tập, những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, cuốn sách được chia thành 3 phần, gồm 623 trang, 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Phần thứ nhất có tiêu đề:“Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai có tiêu đề: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Phần thứ ba có tiêu đề: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, hội nghị đã được nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã đã truyền giảng nội dung Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về văn hoá và xây dựng nền văn hoá mới XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.

Thông quan hội nghị, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện, chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức và có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị tại đơn vị./.

Phan Thành