Nghi Hòa dồn điền đổi thửa tại khối Tây Hòa

Đăng ngày 15/12/2014

Chiều ngày:15/12/2014, UBND phường Nghi Hòa tổ chức hội nghị triển khai phương án dồn điền đổi thửa tại đơn vị khối Tây Hòa. Đ/c Nguyễn Xuân Đức – Phó Chủ tịch UBND Thị xã tham dự và phát biểu ý kiến.

Sau khi xem xét, đánh giá, Ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa phường Nghi Hòa đã chọn khối Tây Hòa làm điểm thực hiện công tác dồn điền đổi thửa của phường. Cùng với phương án đưa ra, đã được sự nhất trí của toàn bộ 32  hộ có diện tích đất nông nghiệp và sau  khi tiến hành điều tra, thống kê  số thửa, số diện tích và số hộ các đại biểu đã thống nhất với phương án “vận động các hộ sản xuất nông nghiệp tự chuyển đổi cho nhau”. Theo đó, với tổng số 222 thửa, sau khi thống nhất chuyển đổi của từng hộ thì số thửa đất nông nghiệp của khối còn 144 thửa đất, giảm 78 thửa, bằng 35,1% so với ban đầu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng ý với phương án mà ban chỉ đạo đưa ra, đồng thời mong muốn các cấp ngành liên quan cũng cần quan tâm xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, hỗ trợ vật tư phân bón… để nông dân yên tâm sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Nguyễn Xuân Đức – Phó Chủ tịch UBND Thị xã đã đánh giá cao phương án mà BCĐ phường Nghi Hòa đã đưa ra, đồng thời đ/c cũng mong muốn các hộ dân cùng với BCĐ thực hiện tốt phương án dồn diền đổi thửa của địa phương. Để từ đó đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp, nhằm phát huy tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, và tăng thu nhập cho nông dân./.

Mỹ Hạnh – Đậu Thuận