Nghi Hòa có tân Chủ tịch HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng ngày 16/12/2023

Sáng ngày 16/12/2023, HĐND phường Nghi Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 7. Các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Hồng Quang- UVBTV, Phó chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trần Quốc Tuấn- Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã dự.

Tại kỳ họp lần này, HĐND phường Nghi Hòa đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Tuấn do chuyển vị trí công tác mới; Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Giang- Bí thư Đảng ủy phường. Đồng thời thông qua các Tờ trình về giới thiệu nhân sự để bầu các chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND, bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021- 2026.  Theo đó, ông Lê Thanh Giang– Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2021– 2026 được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường Nghi Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. HĐND phường cũng đã bầu ông Nguyễn Đăng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy phường giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 –2026.  Bầu ông Nguyễn Văn Cường – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường giữ chức vụ Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Lê Văn Hoàng- Nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường.

 HĐND phường Nghi Hòa khóa XIX đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.

                                                                       Phan Thành- Duy Quý