Nghi Hải tổng kết phong trào kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2014

Đăng ngày 16/05/2014

Những năm qua, phong trào SXKD giỏi ở phường Nghi Hải tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Số hộ đăng ký tham gia phong trào hàng năm tăng 15%, từ đó thúc đẩy kinh tế đi lên. Năm 2012 – 2013, tổng giá trị nông – lâm – ngư đạt trên 100 tỷ đồng, tổng sản lượng khai thác đạt gần 4000 tấn. Trong 2 năm, Nghi Hải có 259 người đi xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, Nghi Hải cũng là tốt công tác xóa đói, giảm nghèo từ 7,3% ( năm 2012) xuống còn 5,1% ( năm 2013) thông qua các nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Song song với đó, Nghi Hải còn đảm bảo đầy đủ các chế độ hỗ trợ cho ngư dân đóng mới tàu thuyền, hỗ trợ giống cho bà con làm nông nghiệp và các chế độ khác một cách kịp thời.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã trao giấy khen của UBND phường cho 9 hộ gia đình và giấy khen của BCH hội nông dân phường cho 40 hộ đạt danh hiệu Hộ SXKD giỏi giai đoạn 2012 – 2014.

Thanh Vân – Duy Quý