Nghi Hải: Sinh hoạt CLB Thời sự pháp luật quý I/2023

Đăng ngày 09/05/2023

Tuyên truyền Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030…là một trong những nội dung được triển khai tại buổi sinh hoạt CLB thời sự pháp luật quý I/2023 do Đảng uỷ phường Nghi Hải tổ chức chiều ngày 9/5.

Buổi sinh hoạt có sự tham gia của Thường trực Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ, BTV các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức, công an phường, Bí thư khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận 7 khối và CLB thời sự pháp luật phường.

Tại đây, các đại biểu đã được Công an Thị xã trực tiếp báo cáo những nội dung về Đề án 06/CP, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020 -2025 tầm nhìn đến năm 2030; Đây là những nội dung quan trọng, nằm trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2020 – 2030 tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài ra, buổi sinh hoạt CLB Thời sự pháp luật phường Nghi Hải còn phổ biến những nội dung về Luật giao thông đường bộ và một số văn bản hướng dẫn thi hành xử lý vi phạm về lấn chiếm đất hành lang giao thông, lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh hàng hoá và công tác phòng cháy chữa cháy…

Việc sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ đã góp phần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền; định hướng được thông tin và dư luận xã hội theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước; củng cố thêm niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý