Nghi Hải quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày 21/03/2023

Sáng ngày 21/3, BCH Đảng bộ phường Nghi Hải tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Chỉ thị 04 của Ban thường vụ Thị ủy về đẩy nhanh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn Thị xã Cửa Lò.


Tham dự và trực tiếp triển khai những nội dung của chương trình học tập, quán triệt Nghị quyết có Đ/c Trần Thị Thanh Thuỷ, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Cửa Lò. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được học tập 4 chuyên đề: Nghị quyết ta số 27 – NQ/TW ngày 9/1/2022 về tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29 -NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 20 ngày 12/2/2022 của Ban bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới…

Đây là những nội dung quan trọng để định hướng cho các Đảng viên trong Đảng bộ nắm vững và tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, hội viên trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết, Chỉ thị hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu còn được triển khai nội dung Chỉ thị 04, ngày 2/12/2022 của Ban thường vụ Thị ủy về đẩy nhanh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò./.

                       Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh