Nghi Hải khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022

Đăng ngày 15/10/2022

Chiều 15/10, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Nghi Hải đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022. Các đồng chí: Thượng tá, Thạc sỹ Trần Văn Thông – Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Vinh; Nguyễn Văn Trung – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hoàng Văn Thắng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường; Đặng Quốc Hải – Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường đại diện các tổ chức đoàn thể, trường học ở Nghi Hải tham dự.

Trong thời gian 4 ngày, 90  học viên thuộc đối tượng 4 sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề với những nội dung cơ bản của Luật quốc phòng an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, lực lượng dự bị động viên; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, quản lý nhà nước về ANTT trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và các hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Xây dựng các lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên ở các tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa phương, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; Công tác vận động quần chúng ở tổ dân phố, vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và đảng viên trong công tác vận động quần chúng; Phòng chống chiến lược” Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lớp bồi dưỡng; đồng thời đề nghị các học viên chấp hành nghiêm quy chế, các quy định của lớp học để vận dụng vào thực tiễn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị địa phương vững mạnh toàn diện.

                                                        Hữu Lương – Ngọc Ánh