Nghi Hải tổng kết công tác du lịch năm 2013, triển khai năm 2014

Đăng ngày 20/03/2014

 

 

Với lượng khách trên 495 ngàn lượt, trong đó khách lưu trú 2.000 lượt, tăng 40 % so với năm 2012. Doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 39 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2012 và vượt 23% kế hoạch. Thu nhập bình quân của 170 lao động trong lĩnh vực này đạt từ 3,5 – 4 triệu đồng/người/tháng. Đó là những kết quả nổi bật đã đạt được trong hoạt động du lịch năm 2013 của phường Nghi Hải. Có được kết quả đó thì chính quyền địa phương đã tích cực động viên các doanh nghiệp cá nhân làm du lịch tu sửa, nâng cấp cơ sở kinh doanh và cử cán bộ nhân viên tham gia các lớp tập huấn văn hóa ứng xử cũng như kinh nghiệm làm du lịch do phường tổ chức. Đặc biệt là khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, các sản phẩm du lịch mới. Tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận đánh giá những mặt đã đạt được và chưa được, để trong mùa du lịch 2014 Nghi Hải sẽ đón trên 570 ngàn lượt doanh thu đạt 45 tỷ đồng.

Dịp này, UBND phường Nghi Hải đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong mùa du lịch 2013.

.
Theo: Mỹ Hạnh
.