Nghệ An: Nghiêm cấm mọi hành vi bao che, bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đăng ngày 14/03/2023

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An tại công văn số 163-CV/TU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.