Nghệ An: Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ước đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng từ du lịch. ( Nghệ An ngày mới – 04/05/2023)

Đăng ngày 04/05/2023