Nghệ An: Du lịch Biển – ”Tầm ngắm” gần cho chiến lược phát triển

Đăng ngày 28/03/2014

     Dự án sân Golf 18 lỗ, khu khách sạn nhà nghỉ cao cấp của Công ty Cổ phần Golf biển Cửa Lò với tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng, dự án Khu Bãi Lữ Resort (Nghi Yên) với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, dự án tổ hợp khách sạn cao cấp 2-5 sao của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Hà Nội, khu du lịch cao cấp 17 ha tại đảo Lan Châu, khu du lịch đảo Ngư…

    Tuy nhiên, du lịch biển Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể là áp lực cạnh tranh của các tỉnh cũng như khu vực ngày càng tăng, nhất là trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay trong khi sản phẩm du lịch Nghệ An vẫn còn đơn điệu, chất lượng chưa theo kịp nhu cầu của du khách, thiếu các sản phẩm du lịch cao cấp, hoạt động kinh doanh du lịch còn chịu ảnh hưởng rất lớn của tính chất mùa vụ dẫn đến hiệu quả thấp, chưa tương xứng với tiềm năng; quy hoạch một số khu du lịch biển đã trở nên lạc hậu có nguy cơ bị phá vỡ và gây ô nhiễm môi trường; trật tự kinh doanh các dịch vụ có lúc còn diễn ra lộn xộn; hạ tầng du lịch nhìn chung còn hạn chế ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nhất là các nhà đầu tư nước ngoài.

    Trên cơ sở xác định tầm quan trọng và vị thế của phát triển du lịch biển, phấn đấu đến năm 2020 kinh tế biển là một trong 5 đột phá về kinh tế như mục tiêu Chiến lược biển Quốc gia đề ra, ngành Du lịch tỉnh nhà đã có những định hướng phát triển du lịch biển như: Bổ sung điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, triển khai mở rộng không gian đô thị nhằm xây dựng đô thị loại III và đô thị du lịch biển; tập trung các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động du lịch.

    Một vấn đề quan trọng nữa là có chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch mới, nâng cấp các điểm và sản phẩm du lịch hiện có nhằm đa dạng hoá các loại hình du lịch biển trên cơ sở khai thác các giá trị sinh thái biển, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng và bền vững như: tham quan các làng chài, làng nghề mang bản sắc vùng ven biển và tận dụng khai thác loại hình du lịch sinh thái kết hợp văn hoá tâm linh; các vùng biển Nghệ An có các đền thờ ven biển nổi tiếng về cảnh quan linh thiêng như: Đền Cờn (Quỳnh Lưu), Đền Cuông (Diễn Châu), đền Vạn Lộc ( Cửa Lò)…