Nghệ An ‘chốt’ mục tiêu tăng trưởng 9 – 10% năm 2023

Đăng ngày 09/12/2022

(Baonghean.vn) – Đây là một trong các chỉ tiêu được thông qua tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Sáng 9/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục chương trình làm việc để xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Nghệ An 'chốt' mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% năm 2023 ảnh 1
Toàn cảnh phiên làm việc sáng 9/12 tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo đó, tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua 28 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội và môi trường.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9-10%. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp khoảng 22-23%; Công nghiệp và xây dựng khoảng 34-35%; Dịch vụ khoảng 42-43%. Thu ngân sách Nhà nước đạt 15.857 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,87 tỷ USD. Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 106.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 56-57 triệu đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 33%.

Nghệ An 'chốt' mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% năm 2023 ảnh 2

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Cường.

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 1-1,5%. Tạo việc làm mới cho 43.000 lao động. Trong năm có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5 xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu, 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hoàn thành 28 chỉ tiêu, Nghị quyết đề ra 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với tiếp tục triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Tập trung huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý hiệu quả thu, chi ngân sách. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Nghệ An 'chốt' mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% năm 2023 ảnh 3

Đại biểu Hồ Sỹ Nguyệt (huyện Quỳnh Lưu) phát biểu góp ý vào dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Ảnh: Thành Cường

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ. Phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sống; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển vùng với các địa phương.

Nghệ An 'chốt' mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% năm 2023 ảnh 4

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu. Ảnh: Thành Cường

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội giám sát và động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghệ An 'chốt' mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% năm 2023 ảnh 5

Đại biểu bấm nút biểu quyết dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Ảnh: Thành Cường

HĐND tỉnh kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, các lực lượng vũ trang, các ngành, các cấp và các tổ chức chính trị – xã hội nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Nguồn: Thành Duy – Báo Nghệ An