Nghệ An: Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 và giải pháp thực hiện

Đăng ngày 02/01/2024

(Baonghean.vn) – Năm 2024, Nghệ An tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

bna-chi-tieu-chu-yeu-nam-2024-4768.png

Nguồn: Đức Dũng – Hữu Quân – báo Nghệ An