Nghệ An ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Đăng ngày 03/11/2023

(Baonghean.vn) – UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 812/KH-UBND ngày 30/10/2023 về hành động thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1439/QĐ.UBND ngày 23/5/2023.

Đồng thời, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, quyết tâm xây dựng du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển của du lịch Nghệ An để triển khai hiệu quả nội dung Chiến lược.

Mục tiêu của Chiến lược là phát huy tiềm năng, lợi thế vị trí địa lý – văn hoá, tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú để tạo bước phát triển đột phá cho du lịch Nghệ An; đưa du lịch từng bước cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam với các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An. Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác.

bna_1.jpg
Đền Chung Sơn thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Lê Mạnh Thắng

Đến năm 2035, Nghệ An trở thành một điểm đến của du lịch châu Á và thế giới, một điểm sáng, đi đầu về phát triển kinh tế di sản và du lịch của Việt Nam, phát triển mạnh các dịch vụ giá trị gia tăng cao để nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.

Để hướng tới mục tiêu đề ra, UBND tỉnh xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện, trong đó quan tâm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chiến lược; tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch Nghệ An. Phát triển không gian du lịch, rà soát đề xuất triển khai lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Kim Liên; triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch các điểm du lịch, các khu vực trung tâm du lịch… trên địa bàn tỉnh.

Phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, bao gồm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù có đẳng cấp mang thương hiệu du lịch Nghệ An; phát triển sản phẩm du lịch chủ đạo độc đáo, hấp dẫn; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch bổ trợ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch; đẩy mạnh hợp tác liên kết xây dựng sản phẩm du lịch chuyên đề…

bna_2.jpg
Đảo chè (Thanh Chương), điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Ảnh: Lê Quang Dũng

Quan tâm phát triển thị trường du lịch; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du khách; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường xúc tiến, quảng bá và hợp tác, liên kết phát triển; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động du lịch và xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển du lịch…

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác phối hợp, triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035./.

Nguồn: Công Khang – Báo Nghệ An