Ngân hàng CSXH thị xã Cửa Lò giải ngân nguồn vốn cho chủ xe điện 04 bánh

Đăng ngày 29/06/2023

Chiều 28/6, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Cửa Lò đã tổ chức giải ngân nguồn vốn vay tại phường Nghi Thủy.

Các đối tượng vay đợt này là vay giải quyết việc làm và hộ cận nghèo với tổng số tiền 3 tỷ đồng; Trong đó, nguồn vốn giải quyết việc làm lần này được ưu tiên cho các đối tượng là chủ xe điện 04 bánh với số tiền 1,9 tỷ đồng, còn lại là dành cho đối tượng hộ cận nghèo. Bình quân mỗi hộ được vay là 50 triệu đồng với mức lãi suất 7,92%/năm.

Việc giải ngân kịp thời nguồn vốn vay, ưu tiên cho đối tượng là chủ các xe điện 04 bánh đã góp phần giúp người dân phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh sau một thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 cũng như thực hiện Chủ trương chuyển đổi xe cũ sang xe mới của UBND thị xã Cửa Lò./.

Đàm Hiền – Duy Quý