Nét đẹp từ việc xây dựng các khu dân cư văn minh ở Cửa Lò (phát sóng NTV ngày 27/08/2019)

Đăng ngày 28/08/2019

Qua 25 năm thành lập, về thị xã Cửa Lò ngày hôm nay, nhiều người sẽ ngỡ ngàng bởi những thay đổi rõ rệt cả về không gian, quy hoạch, kiến trúc lẫn kết cấu hạ tầng đô thị, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Kết quả đó xuất phát từ nhiều yếu tố nhưng bài học xuyên suốt vẫn là sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó phát huy được tinh thần nội lực đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng các khu dân cư văn minh, góp phần đưa đô thị du lịch biển Cửa Lò sớm trở thành đô thị loại 2.