Nắng xuân

Đăng ngày 17/03/2014

Đảo Ngư đứng giữa biển trời
Vỗ tung sóng biển cất lời ngợi ca
Nghe như tiếng nhạc ngân nga
Đón xuân tình biển mặn mà nắng xuân.