Năm mới, trò chuyện cùng đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Cửa Lò

Đăng ngày 31/12/2019

Năm 2019 đã khép lại trong niềm vui và tự hào của Đảng bộ và nhân dân Thị xã Cửa Lò về sự chuyển mình đi lên của một đô thị du lịch biển tràn đầy sức sống tuổi 25. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền thị xã Cửa Lò đã có những chủ trương đúng đắn, lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện 29/29 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra, tạo đà cho Cửa Lò vững bước vào năm 2020. Trước thềm xuân mới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã dành cho phóng viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông cuộc phỏng vấn để khái quát những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Thị xã đã đạt được trong năm vừa qua; những nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020, đồng thời gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng vào một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Phóng viên Dương Tân: Trước tiên, xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những dấu ấn rõ nét và đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật của Thị xã Cửa Lò trong năm 2019 vừa qua?

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy:

Có thể nói răng năm 2019 là năm có nghĩa quan trọng: Kỷ niệm 25 năm thành lập Thị xã, đồng thời đây là năm “nước rút” trong việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2015 – 2020. Bởi vậy, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên các mặt, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả vượt trội đáng ghi nhận.

Năm qua, Thị xã đã lãnh đạo thực hiện 29/29 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 23 chỉ tiêu vượt, có 6 chỉ tiêu giữ vững. Tổng GTSX ước đạt 9.474 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch năm 2019, đạt 107,5% so với kế hoạch tỉnh giao, tăng 14,3% so với năm 2018. Bình quân GTGT/người: 110 triệu đồng/KH 110 – 115 triệu đồng. Tổng thu ngân sách ước đạt 503,177 tỷ đồng đạt 134,2% dự toán HĐND Thị giao, tăng 24,7% so với năm 2018.

Công tác văn hóa – xã hội năm qua cũng có nhiều khởi sắc và tạo điểm nhấn tích cực. Thị xã tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách như: Lễ hội du lịch Cửa Lò với chủ đề “Cửa Lò 25 năm hội tụ và tỏa sáng”, Liên hoan tiếng hát dân ca ví giặm, Quê mình xứ Nghệ, chuỗi hoạt động văn hóa văn nghệ kỷ niệm 25 năm thành lập Thị xã.

hoidong8

Bí thư Thị ủy Cửa Lò: Nguyễn Thị Kim Chi, Phát biểu trong kỳ họp thứ 12, HĐND Thị xã khóa V

Phóng viên: Thưa đồng chí bí thư, năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu mà Đảng bộ Thị xã sẽ triển khai để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong năm 2020 là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy:

Năm 2020 sẽ diễn ra sự kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm “then chốt” trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng của cả nhiệm kỳ. Đặc biệt, Đảng bộ Thị xã được Tỉnh ủy chọn Đại hội điểm, do đó mục tiêu, nhiệm vụ phải thực hiện năm 2020 của Thị xã rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Ban Thường vụ Thị ủy xác định phải  tập trung huy động cao nhất sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nguồn lực từ bên ngoài để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế – xã hội, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ V đề ra; chú trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc, phát huy và giữ gìn các giá trị truyền thống cha ông để lại. Chú trọng công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng quy hoạch nhằm đảm bảo cho sự phát triển chất lượng của đô thị du lịch biển; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đặc biệt là nâng cao chất lượng về phát triển du lịch ; Quan tâm sâu sát cơ sở, các vùng đặc thù, các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng. Đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh. Phấn đấu tốc độ tăng tổng GTSX 13,5 – 14% so với năm 2019; bình quân GTGT/người: 125 – 135 triệu đồng; thu ngân sách 445 tỷ đồng; xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn 2020 – 2025.

Phóng viên: Vậy, để tạo sự chuyển biến và tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thị xã, bên cạnh phát huy những thành tựu đạt được cùng với tiềm năng, lợi thế sẵn có, Đảng bộ Thị xã có những giải pháp trọng tâm nào để thực hiện thắng lợi Nghi quyết năm 2020?

 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy:

Năm 2020 dự báo tình hình Thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đen xen nhau, nhất là tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu, do hội nhập, sức cạnh tranh lớn. Trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn Thị xã phải nỗ lực phấn đấu cao hơn quyết liệt hơn mới có thể thực hiện vượt mức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Trong đó, năm 2020 phải tập trung cao nhất sự lãnh đaọ, chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện những giải pháp trong tâm như sau:

Trước tiên, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các cấp ngay từ những ngày đầu năm mới tiến tới Đại hội đảng bộ Thị xã lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn Thị xã quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Hai là, tập trung củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy từ Thị đến cơ sở.

Ba là, bắt tay triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, chương trình, đề án mà chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã và cơ sở đã đề ra ngay từ những ngày đầu sau Đại hội.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân. Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Năm là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân; nắm bắt và giải quyết kịp thời, đúng quy định các tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2020 và những năm tiếp theo, Thị xã Cửa Lò tiếp tục xác định du lịch là nghành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội của Thị xã. Xin đồng chí cho biết Thị xã đã có những định hướng gì để du lịch Cửa Lò thật sự “tỏa sáng” và có chỗ đứng bền vững trên bản đồ du lịch nước ta trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các khu, điểm du lịch lân cận?

 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy:

Phải nhận định rằng những năm vừa qua, du lịch Cửa Lò có nhiều bước phát triển và đóng góp lớn cho sự phát triển chung về kinh tế – xã hội của Thị xã và tỉnh Nghệ An. Năm 2019, ngành du lịch Thị xã tiếp tục tăng trưởng khá, đón trên 3,17 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 3450 tỷ đồng. Tuy nhiên, những con số tăng trưởng trên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của những người làm công tác du lịch của Thị xã và Tỉnh nhà. Tốc độ phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng du lịch mà Thị xã vốn có. Đặc biệt trong bối cảnh chung du lịch Cửa Lò ngày càng gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của các khu, điểm du lịch trong cả nước, Thị xã cũng lên các phương án và giải pháp căn cơ để năm 2020 và những năm tiếp theo, nghành du lịch Cửa Lò sẽ có những kết quả ấn tượng và bứt phá vượt trội.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư tạo sự bứt phá về cơ sở hạ tầng, các khu du lịch đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu khách du lịch, xây dựng các điểm check in đặc biệt gần gũi với thiên nhiên, có ý nghĩa đối với bản sắc văn hóa địa phương, có gắn logo du lịch Cửa Lò để tạo ấn tượng cho du khách, đây cũng như là một cách tuyên truyền quảng bá du lịch có hiệu quả nhất trong thời đại cách mạng 4.0 hiện nay. Tạo điểm nhấn và khác biệt của du lịch Cửa Lò. Tiến tới đây, Thị xã cũng chú trọng phát triển du lịch về ban đêm: xây dựng các tuyến phố đi bộ về đêm, chợ đêm, các dịch vụ và hình thức trình diễn đường phố về ban đêm, đưa dân ca, ví giặm trình diễn sân khấu hóa.. làm sao để khách đến Cửa Lò không ngủ mà dành thời gian cho mua sắm và tham gia và thưởng thức các sản phẩm du lịch của địa phương về ban đêm.

Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý, giám sát quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Trong thời gian tới, Thị xã sẽ thống nhất quy hoạch, xây dựng kế hoạch và lộ trình để giải tỏa ki ốt bãi biển phía Đông đường Bình Minh, xây dựng các khu ẩm thực mới, trả lại bãi biển sạch đẹp cho người dân và du khách, nâng tầm vị thế của đô thị du lịch biển Cửa Lò ngày càng hiện đại.

Ngoài ra, một giải pháp cũng cần được tập trung trước mắt là tiếp tục huy động các nguồn lực để thu hút và đưa vào hoạt động các dự án lớn tạo đột phá trong đầu tư phát triển du lịch. Trước mắt, dự án xây dựng khu vui chơi giải trí Cửa Hội và cáp treo ra đảo Ngư giai đoạn 2 của tập đoàn VinGroup triển khai sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm du lịch để hỗ trợ cho sản phẩm du lịch chính là du lịch biển, tăng khả năng cạnh tranh cho du lịch Thị xã; Tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trên các thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức về du lịch cho mọi tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, du lịch Cửa Lò sẽ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên trong lĩnh vực này; tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch để tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách thập phương.

nghiha5

Bí thư Thị ủy Cửa Lò: Nguyễn Thị Kim Chi trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho Đảng viên Trần Bạch Mai tại Đảng bộ phường Nghi Hải

 Phóng viên: Một mùa xuân mới lại về, mỗi người dân quê hương Cửa Lò đều có những ước vọng về một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và gặt hái nhiều thắng lợi. Xin đồng chí Bí thư chia sẻ một vài cảm nghĩ trước thềm năm mới Canh Tý 2020?

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy:

Chúng ta đang bước vào năm 2020 và đón xuân Canh Tý với một tâm thế và vận hội phát triển mới. Các nhiệm vụ của năm 2020 hết sức to lớn, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trước mắt. Trước thềm năm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã hãy phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào quê hương, quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng Thị xã Cửa Lò ngày càng giàu đẹp hơn. Với truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tựu đã đạt được, tranh thủ ngoại lực, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020.

Nhân dịp năm mới và đón Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin gửi tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang Thị xã Cửa Lò lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!

Xin cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Dương Tân