Mức thu và phương án thu học phí của Nghệ An năm học 2023 – 2024

Đăng ngày 19/09/2023

(Baonghean.vn) – Mức thu học phí của Nghệ An trong năm nay vẫn giữ nguyên như các năm học trước và có sự khác nhau giữa các vùng, miền.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn về việc thực hiện thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 – 2024.

Theo đó, trong năm học này các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tạm thu học phí năm học 2023 – 2024 như năm học 2021 – 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

bna_Học sinh.jpg
Tùy theo từng khu vực, việc thu học phí giữa các trường có sự khác biệt. Ảnh: Mỹ Hà

Theo đó, mức thu học phí sẽ được chia thành 4 khu vực và có sự khác nhau đối với từng vùng, từng bậc học. Trong đó, bậc mầm non lần lượt từ 45.000 đồng đến 280.000 đồng, bậc THCS từ 35.000 đồng đến 130.000 đồng, bậc THPT và bổ túc THPT từ 45.000 đồng đến 230.000 đồng.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục – Đào tạo, các nhà trường thực hiện tổ chức thu học phí theo định kỳ hàng tháng.

Trong đó, đối với học sinh có nơi thường trú trong nội tỉnh Nghệ An: Học sinh có nơi thường trú ở vùng nào thì thực hiện thu học phí theo mức thu của vùng đó được quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh.

bna_Học nghề.jpg
Học phí dành cho học sinh học bổ túc có mức chênh lệch từ 45.000 đồng đến 230.000 đồng. Ảnh: Mỹ Hà

Đối với học sinh có nơi thường trú ở ngoại tỉnh, nơi tạm trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Học sinh có nơi tạm trú ở vùng nào thì thực hiện thu học phí theo mức thu của vùng đó được quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh.

Trong năm nay, Sở Giáo dục – Đào tạo cũng yêu cầu 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác thanh toán không dùng tiền mặt đối với thu học phí quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản liên quan khác.

bna_Mức thu học phí.jpg
Mức thu học phí của Nghệ An trong năm học 2023 – 2024. Ảnh: Mỹ HàNguồn: Mỹ Hà –  Báo Nghệ An