Liên đoàn lao động Cửa Lò triển khai phong trào thi đua 2017

Đăng ngày 17/01/2017

tketcd

Năm 2016, các tổ chức công đoàn cơ sở ở Cửa Lò luôn chăm lo đời sống cho đoàn viên. Quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên được đảm bảo. Đời sống của cán bộ viên chức, người lao động từng bước được cải thiện với thu nhập bình quân đạt hơn 3 triệu 8 trăm ngàn đồng/người/tháng. Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn tiếp tục được đổi mới.

tketcd1

tketcd2

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên được Liên đoàn lao động thị xã cũng như công đoàn cơ sở chú trọng đã góp phần xây dựng tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Cửa Lò thêm lớn mạnh. Tổng kết năm 2016, Cửa Lò có 80% tổ chức công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh, trong đó xuất sắc chiếm 29% và 98% công nhân viên chức, lao động tiên tiến.

tketcd4

Năm 2017, Liên đoàn lao động thị xã tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phong trào thi đua, trước hết chỉ đạo công đoàn cơ sở chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ tới đạt chất lượng tốt.

tketcd5

tketcd6

Dịp này, công đoàn Đài TTTH được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ thi đua

tketcd7

tketcd8

tketcd9

tketcd10

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động Nghệ an cũng đã tặng kỷ niệm chương, bằng khen cho 1 số tập thể, cá nhân xuất sắc.

Hữu Lương – Ngọc Ánh