Liên đoàn lao động Cửa Lò: Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Đăng ngày 01/11/2014

Các đồng chí trong Ban chấp hành phụ trách công tác kiểm tra và thành viên Ban thanh tra nhân dân của các tổ chức công đoàn cơ sở tham dự tập huấn. Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò thông báo tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay; Đồng thời trao đổi một số kỹ năng tuyên truyền đối với cán bộ làm công tác công đoàn. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra cũng như quán triệt nội dung Nghị định 60, ngày 19/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Hữu Lương – Thanh Bình