Lịch cắt điện các khu vực thuộc Điện lực Cửa Lò đến ngày 11/6/2023

Đăng ngày 09/06/2023