Lễ ra mắt sách “Đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An học tập và làm theo Bác”

Đăng ngày 13/06/2024

Sáng ngày 13/6, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Nghệ An phối hợp với Nhà xuất bản Nghệ An tổ chức lễ ra mắt sách “Đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An học tập và làm theo Bác”. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường – Uỷ viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ, Phó Ban chỉ đạo Đề án 01; Đại diện các ban, cơ quan, đơn vị cấp Tỉnh có liên quan; Các thành viên của ban biên soạn; Cán bộ Ban tuyên giáo, báo cáo viên cấp tỉnh, huyện và các cơ sở trong toàn tỉnh.


Cuốn tài liệu với 184 trang, gồm 13 chương chia làm 3 phần: Phần thứ nhất: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”; Phần thứ 2 “Bác Hồ  với đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An và quê hương Nghệ An; Phần thứ ba: “Những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào đời sống, xây dựng quê hương, đất nước. Sách được viết một cách bao quát, toàn diện nhưng đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu. Sách cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số  những nội dung cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và những điển hình về học tập và làm theo Bác để đồng bào tham khảo, vận dụng vào cuộc sống.

Đề án 01- ĐA/TU ngày 28/7/2021 của BTV Tỉnh uỷ Nghệ An về việc biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An  được thông qua đầu tiên trong nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhằm góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống. Đề án được kỳ vọng sẽ đem lại những thay đổi mang tính đột phá trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số.

                                           Nguyễn Hương – Tạ Nhật