Lễ hội du lịch thị xã Cửa Lò sẽ bắt đầu từ ngày 9/4

Đăng ngày 26/02/2022