Phóng sự: Lặng thầm trên tuyến đầu chống dịch nơi phố biển Cửa Lò

Đăng ngày 07/09/2021