Làng sinh thái Văn hóa lịch sử

Đăng ngày 21/03/2014

 

Khu du lịch Cửa Lò cách thành phố Vinh khoảng 20 km, cách Hà Nội 290 km. Trong giai đoạn phát triển du lịch trong thời gian tới, du lịch Cửa Lò dự tính kêu gọi đầu tư vào các công trình du lịch để phát triển mạnh cơ sở hạ tầng du lịch, tiếp tục mở rộng không gian du lịch về phía Nam, tạo thêm các điểm du lịch sinh thái, văn hoá lịch sử nhằm thu hút khách du lịch đến ngày càng đông, từng bước hướng Cửa Lò trở thành đô thị biển du lịch trong những năm tiếp theo. Dự án Làng sinh thái văn hóa lịch sử, nằm trong chương trình phát triển xã Nghi Thu theo hướng Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá. Dự án có tổng diện tích 10 ha, với tổng vốn đầu tư 2.4 triệu USD; Hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài hoặc ngoại tỉnh.
Việc triển khai xây dựng dự án hoàn chỉnh sẽ mở rộng không gian du lịch và kéo du lịch sâu vào nội địa và hình thành một quần thể du lịch, tạo sức hấp dẫn hơn đối với du khách, không chỉ du lịch trên biển mà còn biết được văn hoá lịch sử – Cửa Lò.

Theo: Thanh Bình