Lan tỏa phong trào thi đua gương mẫu của Cựu chiến binh Cửa Lò(Phát sóng NTV: 09/7/2019)

Đăng ngày 09/07/2019

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”, những năm qua, các cấp hội CCB trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu và trở thành động lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Hội từ thị xã đến cơ sở.