Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm y tế Cửa Lò

Đăng ngày 25/02/2016

yte

Được thành lập từ ngày 25/8/2006, cùng với sự quan tâm đầu tư về nhiều mặt từ cơ sở vật chất, Trung tâm y tế Cửa Lò đã xây dựng được mạng lưới y tế cho đến đội ngũ y, bác sĩ vững về chuyên môn, giàu tâm huyết, đủ khả năng hướng dẫn người dân bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Công tác y tế dự phòng, thực hiện các mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo cho tất cả người dân đều được thụ hưởng các dịch vụ y tế tốt nhất trong khả năng của mình. Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm đặc biệt, nhất là giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh HIV/AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh…

yte1

yte2

yte3

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm y tế Cửa Lò có 8 năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc. Các tập thể của Tung tâm và nhiều cá nhân được UBND tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.

yte4

yte5

yte6

Dịp này Tập thể Trung tâm y tế Cửa Lò, được UBND tỉnh đã tặng bức trường mang dòng chữ: “10 năm xây dựng và phát triển” và có 2 tập thể và 5 cá nhân được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc ./.

                                                         Thanh Bình- Tạ Nhật