Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 21/06/2021

Trong không khí của toàn Đảng, toàn dân phấn khởi chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng ngày 21/6, HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI tổ chức khai mạc kỳ họp thứ nhất – kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo luật định.

Các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Các đồng chí trong BTV Thị ủy, Các Ban xây dựng Đảng; Thường trực UBMTTQ thị xã, lãnh đạo đoàn thể, trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị cùng dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa VI, đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thị xã đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của non sông. Thị xã đã bầu đủ 30 đại biểu HĐND thị xã, đây là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự, vì vậy yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận và tiến hành bầu cử đúng luật, đúng định hướng nhân sự góp phần xây dựng chính quyền thị xã thực sự  là của dân, do dân và vì dân, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và sự phát triển của thị xã.

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã đã nghe Ủy ban bầu cử thị xã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Xác nhận tư cách và trao giấy xác nhận tư cách cho 30 đại biểu trúng cử HĐND thị xã; Xem xét các tờ trình và tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các trưởng, phó ban và quyết định số lượng các ban HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Xem xét các tờ trình và tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghe Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thị xã vừa qua; Xem xét và ban hành nghị quyết về chương trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HDND nhiệm kỳ 2021 – 2026; Xem xét và ban hành nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm, các đại biểu đã bầu đồng chí Lê Thanh Long  tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã; Đồng chí Nguyễn Hồng Quang tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Bầu  4 đồng chí giữ các chức vụ trưởng, phó ban chuyên trách HĐND thị xã;  Đồng chí Doãn Tiến Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND thị xã, các  đồng chí Võ Văn Hùng và Hoàng Văn Phúc tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã; 14 đồng chí trúng cử làm ủy viên UBND thị xã

                                                             Nguyễn Hương – Ngọc Ánh