Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã khoá Cửa Lò khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 15/05/2024

Sáng ngày 15/5, Hội đồng nhân dân thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Bà Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ và ông Hoàng Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao cùng dự;

Tại kỳ họp, UBND thị xã thông qua Tờ trình xin ý kiến đối với dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP Vinh, tỉnh Nghệ An. UBND ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, 7/7 phường đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức hoàn thành xong việc lấy ý kiến cử tri, kết quả toàn thị xã có 95,33% cử tri đồng ý với  dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ban pháp chế HĐND thị xã báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thông qua dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Một nội dung cũng được thông qua kỳ họp đó là các tờ trình điều chỉnh tăng thu ngân sách năm 2024; Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; Tờ trình điều chỉnh phụ lục dự toán chi ngân sách thường xuyên năm 2024…

Các đại biểu cũng có ý kiến một số vấn đề về các công trình, dự án đã triển khai, UBND thị xã cũng đã tiếp thu và giải trình tại kỳ họp.

HĐND thị xã cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã và thôi đại biểu HĐND thị xã đối với ông Hoàng Văn Phúc do chuyển công tác.

 Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND thị xã đã phát huy vai trò, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện sự thống nhất với các Tờ trình đưa ra; Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết tán thành Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Thông qua các Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch dự án đầu tư công và bế mạc kỳ họp.

                                                           Nguyễn Hương – Tạ Nhật