Kỳ họp lần thứ 9-Hội đồng nhân dân phường Thu Thủy khóa V

Đăng ngày 08/01/2020

Sáng ngày 08/1, HĐND phường Thu Thủy khóa V,  nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 9. Đ/c  Nguyễn Trọng Huệ- Chủ tịch hội Cựu chiến binh thị xã; Đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thủy cùng về tham dự.

hop

Trong năm 2019, các cấp chính quyền và nhân dân phường Thu Thủy đã khắc phục mọi khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực  KT- XH, QP- AN. Cụ thể: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.202,098 tỷ /1.199, 892 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, tăng 16,5% so với năm 2018. Thu ngân sách nhà nước đạt 8,756  tỷ đồng/ 8.400 tỷ đồng, bằng 104% KH. Bình quân GTGT đạt 171,5 triệu đồng/ KH 145 triệu đồng. Làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thành công các hoạt động văn hóa -văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phường. Giải quyết tốt các vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị trong kỳ họp trước; Về công tác giáo dục, y tế, dân số- KHHGĐ; An sinh xã hội được chăm lo, chú trọng; An ninh – Quốc phòng được giữ vững; Số gia đình văn hóa đạt 92%; 4/4 khối đạt khối văn hóa; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

ho3

ho2

Đối với các nhiệm vụ năm 2020, kỳ họp lần thứ 9-HĐND phường Thu Thủy khóa V- nhiệm kỳ 2016- 2021 cũng đã đưa ra những mục tiêu cụ thể  như: Tổng GTSX là 1.34, 320 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019; Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân; 4/4 khối giữ vững khối văn hóa; Xây dựng thành công trường học đạt chuẩn Quốc gia; Tăng cường công tác VSMT…

ho4

Cũng trong khuôn khổ của kỳ họp, HĐND phường Thu Thủy đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND phường đối với ông Trần Hữu Mai- Trưởng công an phường Thu Thủy nhiệm kỳ 2016- 2021 do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ và giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên UBND đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giữ chức vụ Trường công an phường Thu Thủy, nhiệm kỳ 2016- 2021. Kỳ họp cũng đã được nghe đại biểu HĐND thị xã thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 – HĐND thị xã Khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và bỏ phiếu thông qua Nghị quyết của kỳ họp./.

 Phan Thành- Tạ Nhật