Kiểm tra các danh hiệu văn hóa ở Thu Thủy

Đăng ngày 23/03/2014

 

Mở đầu buổi làm việc, Đ/c Trần Văn Mười, Trưởng phòng VHTT thị xã đã nói rõ mục đích và thông qua chương trình làm việc. Tiếp đó, UBND phường Thu Thủy đã báo cáo tình hình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn trong năm 2010 trong đó đã đạt được 1 số kết quả như: Trong năm đã có 98 % gia đình đăng ký gia đình văn hóa, UBND phường đã ra quyết định công nhận 976 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có 107 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa xuất sắc, 526 hộ gia đình thể thao, 5/6 khối đã được Tỉnh và thị xã công nhận là đơn vị văn hóa…Tuy nhiên, trong năm, 1 số chỉ tiêu không đạt hoặc còn yếu như: Vẫn còn đến 18 cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên, trong đó cả 5/5 khối đã được công nhận đơn vị văn hóa đều có người vi phạm việc sinh con thứ 3 trở lên; Toàn phường vẫn còn đến 86 hộ chiếm 8 % tổng số hộ gia đình thuộc diện nghèo; là phường trung tâm du lịch nhưng đến nay vẫn còn đến 3,3 % tổng số hộ gia đình chưa có công trình vệ sinh đảm bảo; Toàn phường vẫn còn có đến 9 người nghiện ma túy..
Sau khi nghe báo cáo của UBND phường Thu Thủy và ý kiến phát biểu của 1 số thành viên trong Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường cũng như đại diện cấp ủy địa phương, các thành viên trong đoàn công tác đã lần lượt phát biểu nêu lên những việc mà Thu Thủy đã làm và chưa làm được, những việc cần làm trong thời gian tới. Tiếp đó, thay mặt đoàn công tác, Đ/c Trần Văn Mười đã phát biểu kết luận buổi làm việc, yêu cầu cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Thu Thủy cần quan tâm hơn công tác này ở mỗi khối, đơn vị và khu dân cư. Riêng về việc công nhận các đơn vị trong năm 2010, đề nghị Ban chỉ đạo phường có văn bản đề xuất gửi về Thị xã để tổng hợp trình BCĐ và lãnh đạo UBND thị xã quyết định

Theo: Khắc Giang