Kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân phường Nghi Hải và Nghi Hòa

Đăng ngày 11/04/2014

Tham gia bắn đạn thật có trên 54 đ/c thuộc dân quân cơ động, dân quân tại chỗ và cán bộ của 2 phường. Với mục đích kiểm tra đánh giá tư thế yếu lĩnh, động tác, trình độ sử dụng vũ khí thiết bị của cán bộ chiến sỹ dân quân sử dụng súng CKC bắn trúng, chụm vào mục tiêu cố định ban ngày gồm 3 tư thế: Nằm bắn có tỳ bia số 4,; quỳ bắn không tỳ bia số 7 và đứng bắn không tỳ bia số 8, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm chỉ đạo các bài bắn tiếp theo đạt kết quả cao. Đây là 2 đơn vị cuối cùng hoàn thành chương trình huấn luyện dân quân năm 2014./.
                                                                    

Thanh Bình- Duy Quý