Không để điểm tập kết rác trên đường Bình Minh gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị

Đăng ngày 01/06/2020

Sau 5 năm thực hiện đề án thu gom rác tại nguồn đã được các cấp, các ngành, các tổ chức, khách sạn, nhà hàng và các hộ gia đình thực hiện hiệu quả phục vụ tốt cho phát triển du lịch trên địa bàn thị xã . Ý thức chấp hành về bảo vệ môi trường của các tổ chức, du khách và nhân dân ngày càng được nâng cao và đi vào nề nếp; việc thu gom và xử lý rác thải đã được triển khai đồng bộ, thường xuyên từ các phường đến Thị xã , xoá bỏ triệt để các điểm tập kết rác thải bất hợp lý ở khu du lịch, không để xảy ra các điểm nóng về môi trường trên địa bàn; đội ngũ vệ sinh viên ở các phường từng bước được bố trí hợp lý, ý thức trách nhiệm cao, chế độ tiền lương từng bước được cải thiện; công tác phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý giữa các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ môi trường ngày càng củng cố và đồng bộ; kinh phí đầu tư cho việc thu gom, vận chuyển rác thải và đầu tư hạ tầng cho bảo vệ môi trường ngày càng được các cấp, các ngành chú trọng, đáp ứng cho nhu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại như: tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng lâu ngày tại các gara, điểm tập kết và dọc các tuyến đường vẫn còn xảy ra làm mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; ý thức chấp hành việc thu gom, vận chuyển rác thải của một số tổ chức, cá nhân theo thời gian, địa điểm chưa đảm bảo, đặc biệt là khách vãng lai, các hộ kinh doanh theo thời vụ vẫn chưa chấp hành nghiêm túc dẫn đến tình trạng phát sinh các điểm tập kết rác thải không đúng nơi quy định dọc các tuyến đường; việc bố trí thời gian tập kết rác của các vệ sinh viên, nhân dân tại các gara rác trong khu dân cư và thời gian vận chuyển rác của Công ty CP môi trường đô thị và DVDL chưa thống nhất và phù hợp dẫn đến rác thải tồn đọng lâu ngày,… đặc biệt là các điểm chờ vận chuyển rác dọc đường Bình Minh làm ảnh hưởng đến môi trường, mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trên tuyến đường.

Để khắc phục các tồn tại trên, UBND thị xã đã chú trọng chỉ đạo các ban, ngành, UBND các phường và đơn vị liên quan cần phải khắc phục sớm và triệt để không để các điểm nóng về môi trường xẩy ra trên địa bàn. Năm 2020 là năm đầy khó khăn và thử thách đối với cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng và đặc biệt là thị xã với địa phương có kinh tế du lịch làm mũi nhọn đã bị ảnh hưởng lớn trong thời gian xẩy ra đại dịch COVID-19, công tác chuẩn bị đón mùa du lịch mới gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự quyết tâm của thị xã chuẩn bị cơ sở hạ tầng đảm bảo đón mùa du lịch đặc biệt là đảm bảo vệ sinh môi; UBND thị xã đã chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư 05 điểm chờ vận chuyển rác phía Đông đường Bình Minh với quy mô: diện tích mỗi điểm khoảng 100m2, đổ bê tông xi măng dày 20cm, xung quanh trồng cây bụi làm viền cao khoảng 1,5m. Làm mương thu nước thải vào hệ thống thoát nước của Thị xã ; giếng bơm nước rửa và cuối tháng 4 năm 2020 đã hoàn thành đưa vào sử dụng; ngày 29 tháng 4 năm 2020, UBND Thị xã đã ban hành Thông báo số 55/TB-UBND ngày 29/4/2020 về về thời gian, địa điểm thu gom rác và một số nhiệm vụ chỉnh trang môi trường năm 2020 cụ thể như sau:

Mùa hè: Bắt đầu từ ngày 15/4/2020 đến ngày 31/8/2020. Thời gian thu gom rác  từ 19h đến 6h sáng hôm sau:

Bên cạnh tuyên truyền các nhà hàng khách sạn và nhân dân thực hiện nghiêm việc tập kết rác đúng địa điểm và thời gian quy định, UBND thị xã giao cho các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý kịp thời bằng việc tuần tra liên tục cũng như hệ thống camera an ninh cũng được lắp đặt tại các điểm chờ tập kết rác đối với các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn Thị xã đặc biệt là các điểm chờ phía đông đường Bình Minh. Tập trung phát triển hạ tầng đảm bảo môi trường thị xã luôn sạch, đẹp và trong lành, từng bước góp phần vào phát triển du lịch biển trở thành thành phố du lịch trong thời gian tới.

Phan Công Đối – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX Cửa Lò