Khối Tân Lộc – Phường Nghi Hải tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Đăng ngày 18/11/2016

dket1

Khối Tân Lộc hiện có 123 hộ, trong đó có 39 gia đình theo đạo thiên chúa. Trong năm 2016, bà con Lương – Giáo ở đây đã đoàn kết một lòng thi đua phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Nhờ đó đời sống của bà con được cải thiện rõ rệt với thu nhập bình quân đạt 3 triệu đồng/người/tháng. Hiện tại toàn khối 76/123 hộ khá và giàu, chỉ còn 8 hộ nghèo.

Cùng với phát triển kinh tế, người dân Tân Lộc còn thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư và đã thu được nhiều kết quả đáng mừng. Tiêu biểu là trong năm 2016 không có người sinh con thứ 3 trở lên, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi và toàn khối có 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

dket2

dket3

dket4

Ngoài đánh giá những kết quả đã đạt được, cán bộ, nhân dân Khối Tân Lộc phường Nghi Hải còn nêu cao quyết tâm đoàn kết thi đua xây dựng khối ngày thêm giàu mạnh về mọi mặt; Dịp này, UMTTQ thị xã cũng đã tặng 5 suất quà cho các hộ nghèo trong khối.

 Hữu Lương – Duy Quý