Khối 5 – Phường Nghi Tân – TX. Cửa Lò tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đăng ngày 15/11/2016

kkk1

kkk2

kkk3

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2016, các tầng lớp nhân dân trong khối 5 – phường Nghi Tân đã phát huy nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông với tổng giá trị 211 triệu đồng, vận động xây dựng các loại quỹ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt, các hoạt động văn hóa thể thao được gần 20 triệu đồng. Trong năm, khối có 165 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 89%. Bà con nhân dân đoàn kết giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa.

kkk4

kkk5

kkk6

kkk7

kkk8

 

Dịp này, MTTQ phường Nghi Tân đã trao tặng 13 suất quà cho hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khối và biểu dương 7 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Thanh Vân – Thế Anh