Khối 4 Thu Thủy: Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân

Đăng ngày 15/11/2016

k4tt

Tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong suốt 86 năm qua, đồng thời đánh giá lại kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn khối.

k4tt1

k4tt2

Năm 2016, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 31,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 85,8%, hộ nghèo giảm còn 6,5%.

k4tt3

k4tt4

Phong trào xây dựng đơn vị, khối văn hóa và gia đình văn hóa phát triển rộng khắp, hiện nay trên 92% gia đình trong khối được công nhân gia đình văn hóa.

k4tt5

Các phong trào quần chúng đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm được đẩy mạnh, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, khối phố yên bình, văn minh, xanh sạch đẹp.

k4tt6

k4tt7

Dịp này, UBMTTQ Thị xã đã trao 5 suất quà cho 5 hộ nghèo trong khối, UBND phường Thu Thủy đã tặng giấy khen cho 3 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu năm 2016./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh