Thông báo khen thưởng các tác phẩm đoạt giải báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2014

Đăng ngày 31/10/2014

QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng các tác phẩm đoạt giải báo chí tuyên truyền về du lịch
Cửa Lò năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI BÁO CHÍ
TUYÊN TRUYỀN VỀ DU LỊCH BIỂN CỬA LÒ NĂM 2014

– Căn cứ Thể lệ cuộc thi tác phẩm báo chí tuyên truyền về du lịch biển Cửa Lò năm 2014
– Căn cứ quyết định số 257/QĐ/HNB ngày 20/9/2014 về việc thành lập Hội đồng xét giải tác phẩm báo chí tuyên truyền về du lịch biển Cửa Lò năm 2014
– Căn cứ kết quả chấm và xét giải của các tiểu ban và Hội đồng chung khảo
– Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng

                                                                                    QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tuyên truyền về du lịch biển Cửa Lò năm 2014 như sau:
A Giải đặc biệt: Gồm 1 tác phẩm phim tài liệu “Về phố biển Cửa Lò” của nhóm tác giả Đàm Thắng- Khắc Giang – Đậu Thuận -Nhật Hải Đài TT.TH thị xã Cửa Lò
B.Giải nhất: gồm 2 tác phẩm:
1.Tác phẩm báo in “Cửa Lò biển hát” của tác giả Trần Hải (Bút danh Công Mạnh) Báo Nghệ An.
2. Tác phẩm Chùm ảnh báo chí “Cửa Lò – hấp dẫn trong từng khoảnh khắc” của tác giả Sỹ Minh Báo Nghệ An.
C. Giải nhì: gồm có 4 tác phẩm
1. Tác phẩm báo in: “Phố biển một cõi thiêng ” của tác giả Thành Chung Báo Nghệ An.
2. Tác phẩm báo in: “Cửa Lò mùa biển mới” của tác giả Đình Sâm Báo Nghệ An
3. Tác phẩm Phát thanh: “Cửa Lò quan tâm đào tạo nguồn nhân lực để phát triển du lịch” của tác giả Thanh Bình Đài TT.TH thị xã Cửa Lò.
4. Tác phẩm phát thanh: “Xây dựng nhà hàng văn minh – hướng đi đúng của Cửa Lò”của tác giả Hữu Lương Đài TT.TH thị xã Cửa Lò
D. Giải ba: gồm 5 tác phẩm
1 Tác phẩm báo in:“Tầm vóc Đô thị du lịch biển” của tác giả Thanh Thủy Báo Nghệ An.
2. Tác phẩm báo điện tử :“Cửa Lò ngày ấy – bây giờ” của nhóm tác giả Hồ Hà – Hồ Lài – Đình Lam Báo gia đình và xã hội.
3. Tác phẩm truyền hình: “Điểm đến của chúng tôi” của nhóm tác giả Vân Anh- Mai Thanh Đài PT.TH Nghệ An
4. Tác phẩm truyền hình: “Cửa Lò sức sống thị xã biển” của nhóm tác giả Quỳnh Trang- Nhật Hải Đài TT.TH Cửa Lò.
5. Tác phẩm Phát thanh: “Cửa Lò chú trọng công tác cứu hộ, cấp cứu biển mùa Du Lịch” của tác giả Đàm Hiền Đài TT.TH thị xã Cửa Lò.
E. Giải Khuyến Khích: gồm 7 tác phẩm
1. Tác phẩm báo in: “Phố biển tuổi hai mươi” của nhóm tác giả Thành Chung -Minh Quân Báo Nghệ An.
2.Tác phẩm báo in: “Cửa Lò đòn bẩy từ nghị quyết 05” của tác giả Mai Hoa Báo Nghệ An
3. Tác phẩm báo in: “Cửa Lò đôi điều cảm nhận” của tác giả Đinh Thành Trung Ban kinh tế TW.
4. Tác phẩm Truyền hình: “Du lịch Cửa Lò những điểm nhấn đầu tư ” của nhóm tác giả Hương Giang -Sơn Hiếu Đài PT.TH Nghệ An
5. Tác phẩm Truyền hình: “Cửa Lò hướng tới tiềm năng du lịch bốn mùa” của tác giả Hiến Chương -Duy Thanh Đài PT.TH Nghệ An.
6. Tác phẩm phát thanh: “ Cửa Lò đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho mùa du lịch” của nhóm tác giả Mỹ Hạnh – Duy Quý Đài TT.TH thị xã Cửa Lò.
7. Tác phẩm báo điện tử ( Vidio clip): “ Cửa Lò ngày mới” của nhóm tác giả Đức Chuyên – Nguyên Sơn -Trần Hải Báo Nghệ An
Điều 2. Mỗi tác phẩm đoạt giải được kèm theo giấy chứng nhận của Ban tổ chức và giá trị tiền thưởng
– Giải đặc biệt: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng)
– Giải nhất : 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)
– Giải nhì : 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)
– Giải 3 : 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)
– Giải KK : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
Điều 3. Thường trực Hội đồng xét Giải báo chí, UBND Thị xã Cửa Lò và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành