Khai mạc giải vô địch đẩy gậy, kéo co Quốc gia năm 2023( phát sóng NTV- Thời sự, ngày 6/4/2023)

Đăng ngày 07/04/2023