Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp ở Cửa Lò

Đăng ngày 26/03/2014

 

Nhờ được tập huấn phương án, các quy trình, nội dung của các loại phiếu điều tra nên Khối 1, phường Thu Thủy là 1 trong những đơn vị đầu tiên bàn giao sớm kết quả điều tra cho Chi cục thống kê TX Cửa Lò. Cùng như tổ điều tra Khối 1, phường Thu Thủy, trước khi ra quân thực hiện công tác này, Cửa Lò đã tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên từ khối xóm đến thị xã nhằm phổ biến quy trình, cách thức tổ chức, phương án thực hiện nên hầu hết các đơn vị, cá nhân được phân công thực hiện công tác điều tra đã thực hiện khá thuận lợi, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương và tỉnh đề ra. Ông Phan Xuân Phùng, Tổ trưởng tổ điều tra Khối 1, phường Thu Thủy- TX Cửa Lò nói:“Nhờ sự tập huấn kỹ cho nên chúng tôi xuống cơ sở, tuy nhiên có nhiều đối tượng cũng không hợp tác lắm. Nhưng nhờ sự thuyết phục cũng như là Chi cục đã bổ trợ cho những kiến thức trước khi tiếp cận đối tượng, cho nên chúng tôi đã làm tốt, đúng lộ trình, thời gian quy định và hiện nay đã hoàn thành”.

Đến nay 7/7 phường ở Cửa Lò đã hoàn thành khâu thu thập phiếu 02 tại cơ sở và đã đang tiến hành bàn giao phiếu về Ban chỉ đạo Thị xã. Trong quá trình điều tra, các điều tra viên đã đến đúng cơ sở, gặp đúng đối tượng cung cấp thông tin, hỏi đúng, hỏi đủ câu hỏi, lấy đúng thông tin cần thu thập thực hiện đúng phương án điều tra và nộp phiếu điều tra theo đúng thời hạn quy định, bảo đảm tiến độ. Bà Lê Thị Vinh, Chi cục trưởng Chi cục thống kê TX Cửa Lò cho biết:“Thực hiện giai đoạn 2 tổng điều tra HCSN trên địa bàn Cửa Lò. Qua 12 ngày triển khai đến nay thu được phiếu 02 là 3.900 phiếu đạt 90%/tổng số phiếu phải điều tra. Còn phiếu HCSN đạt 75 phiếu/126 phiếu, đạt 60% kế hoạch. Nhìn chung số phiếu điều tra thu được ban đầu là đạt chất lượng và kết quả tốt theo đúng phương án”.

Theo kế hoạch, Cửa Lò sẽ kết thúc cuộc điều tra vào cuối tháng này. Từ số liệu điều tra nói trên sẽ giúp cho ngành chức năng đánh giá đúng sự phát triển của các cơ sở kinh tế – hành chính sự nghiệp để có những chủ trương, chính sách phù hợp với xu thế phát triển của Thị xã trong thời gian tới.
.

Theo: Thanh Bình