Kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự TX Cửa Lò năm 2017

Đăng ngày 19/12/2016

Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân đủ về số lượng, chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 7 phường trên địa bàn TX đã triển khai khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của hội đồng nghĩa vụ quân sự TX, sự vào cuộc tích cực của Đảng ủy, UBND các phường, công tác khám sơ tuyển được tổ chức chặt chẽ, nhanh gọn, đúng quy trình.

Still0601 00066

Still0601 00068 copy

Đợt khám tại Thị xã lần này kéo dài 2 ngày, từ ngày 07- 08/12/2016, với tổng số 115 thanh niên tham gia khám tuyển. Kết quả, sau 2 ngày khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TX đã chọn được 19 thanh niên có sức khỏe loại 1, 36 thanh niên có sức khỏe loại 2 và 27 thanh niên có sức khỏe loại 3. Trong đó 07 thanh niên văn hóa lớp 9; 03 thanh niên lớp10, 02 thanh niên lớp 11 và 70 thanh niên lớp 12.

Still0601 00069 copy

Still0601 00070 copy

Sau đợt khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TX tiếp tục chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường triển khai làm tốt công tác thâm nhập “3 gặp 4 biết” đảm bảo quy trình, chất lượng và hoàn thiện hồ sơ để công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi, dự kiến giao quân từ ngày12- 16/02/2017./.

                                                                         Thanh Bình