Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 29/07/2021

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo số 423/TB-BCĐ về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc với Thường trực BCĐ, triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch trong tình hình mới; công tác đón công dân Nghệ An bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương nơi cư trú.