Kết luận của Ban thường vụ Thị ủy về phương án quy hoạch xây dựng chợ Hôm.

Đăng ngày 21/09/2022

Ngày 17/8/2022, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Thông báo số 203-TB/ThU về phương án quy hoạch xây dựng chợ Hôm. Nội dung thông báo kết luận như sau:


– Cần chú trọng công tác khảo sát thực trạng để xây dựng phương án phù hợp. Xây dựng quy hoạch đồng bộ cả hai khu (đình chợ và khu cây xanh phía Đông) trong tổng thể quy hoạch chung, có tầm chiến lược phát triển chợ lâu dài từ việc bố trí vị trí, mặt hàng kinh doanh, diện tích ki ốt, vị trí để xe, công trình vệ sinh công cộng, hệ thống điện, nước, phòng, chống cháy nổ, các trục giao thông kết nối nội, ngoại đình chợ… thuận lợi, an toàn cho việc kinh doanh, mua bán, đảm bảo cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị, trở thành điểm nhấn thu hút du khách để kích hoạt phát triển làng chài và các dịch vụ khác trên địa bàn phường.

– Đây là dự án chợ dân sinh, kinh phí hoàn toàn do các hộ kinh doanh bỏ ra để đầu tư xây dựng. Vì vậy, cần tính toán thật căn cơ về chất lượng công trình, thời gian thuê (khoảng 20 năm), cơ chế chính sách để tái cấu trúc chợ phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn, thời kỳ. Tính toán bố trí đủ số ki ốt hiện tại, không phát sinh thêm các vị trí kinh doanh mới.

– Cần xây dựng phương án về kinh phí cụ thể (giá thành ki ốt, các khoản thu, phương thức thanh toán…), đảm bảo chi phí thấp nhất, hợp lý, tiết kiệm… để bàn bạc thống nhất với các hộ kinh doanh.

– UBND thị xã thành lập Ban Chỉ đạo về việc xây dựng hệ thống chợ trên địa bàn thị xã để hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện. Đồng thời chỉ đạo Phường Nghi Thủy thành lập Ban thực hiện quy hoạch xây dựng Chợ Hôm; xây dựng kế hoạch xác định lộ trình cụ thể thực hiện từng nội dung, phần việc, đảm bảo tiến độ. Sau khi hoàn chỉnh phương án, tổ chức họp dân để phổ biến, bàn bạc thống nhất.

– Đoàn chỉ đạo số 02 tăng cường bám sát kiểm tra, đôn đốc phường trong việc triển khai thực hiện các nội dung trên, đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường trực Thị ủy biết để chỉ đạo.

Thông báo để UBND thị xã; Đảng ủy, UBND phường Nghi Thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để triển khai thực hiện.

 BTV Thị ủy Cửa Lò