Kế hoạch tổ chức Năm du lịch quốc gia giai đoạn 2012-2017

Đăng ngày 28/03/2014

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, theo đề nghị của Bộ với Thủ tướng Chính phủ trước đó, Bộ đã đề xuất 6 địa phương lần lượt chủ trì đăng cai tổ chức Năm Du lịch từ 2012-2017. Cụ thể là tỉnh Thừa Thiên – Huế đăng cai tổ chức năm 2012; Thành phố Hải Phòng (2013); Lâm Đồng (2014); Thanh Hóa (2015); Kiên Giang (2016) và Lào Cai (2017).     

Thực tế, từ năm 2003 đến nay, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia đã được các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên và Hà Nội luân phiên đăng cai tổ chức, đã trở thành sự kiện quốc gia nhằm quảng bá về Du lịch Việt Nam nói chung và các vùng miền, địa phương nói riêng.

Năm nay, với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, hội tụ ngàn năm”, Năm Du lịch Quốc gia 2010 bắt đầu từ tháng 10/2009 do Thủ đô Hà Nội đăng cai, là sự kiện văn hoá du lịch lớn trong năm 2010 và được tổ chức xuyên suốt trong cả năm, chủ yếu tại Hà Nội với nhiều hoạt động hưởng ứng của các tỉnh, thành trên cả nước.

Năm Du lịch Quốc gia 2011 sẽ được tổ chức tại Phú Yên và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ.

Như vậy, sự kiện Năm Du lịch Quốc gia đã trở thành hoạt động thường niên trong nước lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam; là động lực thúc đẩy thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; thúc đẩy du lịch tại các địa phương trong cả nước phát triển theo hướng bền vững.

Và cũng để việc tổ chức Năm du lịch thực sự là sự kiện quốc gia nhằm quảng bá về du lịch Việt Nam nói chung và các vùng, miền, địa phương nói riêng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã lưu ý Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức sự kiện Năm du lịch theo từng chủ đề, gắn với các sự kiện lớn trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch với phát triển kinh tế – xã hội, đối ngoại trong từng thời kỳ.

Đồng thời, công bố rộng rãi kế hoạch tổ chức Năm du lịch; hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương đăng cai tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, thiết thực với sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong vùng.
.

Theo: Theo Nam Anh(baomoi.com)