Kế hoạch tiếp nhận công dân Cửa Lò từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương.

Đăng ngày 22/06/2021