Kế hoạch số 77, ngày 24/5/2013 về việc Tổ chức thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy

Đăng ngày 25/03/2014

 

Ông Lê Minh Thông- Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò vừa ký ban hành kế hoạch số 77, ngày 24/5/2013 về việc Tổ chức thực hiện hành động phòng, chống ma túy và ngày quốc tế – ngày toàn dân phòng, chống ma túy 2013.

Theo đó, thị xã Cửa Lò sẻ mở đợt cao điểm tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy trên các kênh thông tin, gắn tháng hành động phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm thu hút sự tham gia của toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy

Công văn nói trên cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tổ chức bằng các hình thức phong phú như: Mít tinh diễu hành, cổ động, mở đợt vận động tập trung , phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm nâng cao kiến thức và động viên toàn dân tham gia phòng ngừa , phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, tích cực tham gia công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

Trọng tâm của việc Triển khai tháng hành động Phòng chống ma túy và ngày quốc tế – ngày toàn dân phòng, chống ma túy 2013 mà UBND thị xã yêu cầu các phường, đơn vị có liên quan là: Tập trung triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy , các điểm bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy , từng bước làm sạch địa bàn; Lập hồ sơ đưa người nghiện vào các Trung tâm giáo dục lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố , xét xử các vụ án về ma túy để đưa ra xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm..

.
Theo: Khắc Giang